Uppföljning

Checklista uppföljning – Från vaggan till gravenkartläggning transp

Som stöd för uppföljning av insatser inom Från vaggan till graven

  • Vilka insatser har ni genomfört inom ramen för de insatsområden som framgår av kartläggningen?
  • Beskriv vilka effekter och resultat ni har identifierat?
  • På vilket sätt har dessa insatser bidragit till måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen?

Uppföljning på anslutningar

Här listas alla som har anslutit sig till Ett hållbart Halland. Under tidens gång kommer det att finnas möjlighet för alla anslutna att ta del av uppföljning.

Genom att klicka på respektive företag/organisation kan du även ta del av deras uppföljning.hela blomman liten

Myndigheter

Näringsliv

Kommunala verksamhet

Idéburna organisationer

Hälso- och sjukvård

Region Halland

Länsstyrelsen