Uppföljning – Det systematiska arbetet

Som stöd för uppföljning av det systematiska arbetetsystematisktarbete transppng

  • På vilket sätt har ni integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i er beslutsprocess, planerings- och uppföljningsprocess, organisation, rekrytering, arbetsmiljö och kompetensutveckling?
  • Vilka verktyg och metoder använder ni i ert systematiska arbete för att säkerställa ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv?
  • Vilka effekter och resultat har ni identifierat?
  • På vilket sätt bidrar ert systematiska arbete till måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen

 

Uppföljning på anslutningarblomman

Här listas alla som har anslutit sig till Ett hållbart Halland. Under tidens gång kommer det att finnas möjlighet för alla anslutna att ta del av uppföljning.

Genom att klicka på respektive företga/organisation kan du även ta del av deras uppföljning.

Myndigheter

Näringsliv

Kommunala verksamheter

Laholms kommun

Idéburna organisationer

Hälso- och sjukvård

Region Halland

Region Halland – hälso och sjukvård

Länsstyrelsen