Uppföljning – Det systematiska arbetet

Som stöd för uppföljning av det systematiska arbetet:systematisktarbete transppng

  • På vilket sätt har ni integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i er beslutsprocess, planerings- och uppföljningsprocess, organisation, rekrytering, arbetsmiljö och kompetensutveckling?
  • Vilka verktyg och metoder använder ni i ert systematiska arbete för att säkerställa ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv?
  • Vilka effekter och resultat har ni identifierat?
  • På vilket sätt bidrar ert systematiska arbete till måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen

 

Uppföljning anslutningar

Här listas uppföljning av det systematiska arbetet. blomman

Genom att klicka på respektive företag/organisation kan du även ta del av deras uppföljning.

Myndigheter

Näringsliv

Kommunala verksamheter

Idéburna organisationer

Hälso- och sjukvård

Region Halland

Länsstyrelsen