Arbetssätt

För att säkerställa social hållbarhet i verksamheten, bör de olika perspektiven som ingår i social hållbarhet integreras i de processer som ingår i det ordinarie systematiska arbetet.

Beslutsprocessen, planerings- och uppföljningsprocessen, verksamhetens organisation, rekryteringsprocessen och kompetensutvecklingen för medarbetare.

Integreringen bör ske på alla nivåer och i alla steg. Det bör även utföras av de medarbetare i verksamheten som normalt sett har ett uppdrag att arbeta med de olika delarna av det systematiska arbetet och inte utav speciellt utsedda eller speciellt anställda personer. Integrering motverkar att arbetet för social hållbarhet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet.