6 reaktioner till “Aktuellt

 1. Webbinarium – Räknas allt våld?

  Arrangörer: Brå och Jämställdhetsmyndigheten

  Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Studeras, analyseras och operationaliseras våld i nära relation som sker i hus och hem på samma sätt som våld på gator och torg? Det sorgliga svaret: allt för sällan. Förklaringarna är många men grundproblemet kvarstår; mäns våld mot kvinnor och barn tas mer undantagsvis med i lokala lägesbilder. Det behöver förändras!

  Länk till webbsidan där webbinariet både kommer att direktsändas och gå att se i efterhand https://www.bra.se/forebygga-brott/webbinarier.html

  Gilla

 2. Berättelser från #metoo-uppropen
  Jämställdetsmyndigheten har tagit fram fem filmer som utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.
  Ta del av filmerna här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo/berattelser-fran-metoo-uppropen

  Gilla

 3. Demokrati 100 år – studiecirklar!
  Häng med på en spännande historisk resa med research 100 år tillbaka i tiden.
  Tillsammans forskar vi om kvinnor som verkade för en demokratisk utveckling i Halmstad med införandet av kvinnlig rösträtt!

  Halmstad – tisdagar, start 24/9 kl. 10:00-12:00

  Anmälan & frågor till Mymmel Blomberg tel. 070-656 19 12, e-adress: mymmel@telia.com
  Obs! Ange ”kvinnokurs”, namn, telefon, e-adress
  För mer info: https://www.hembygd.se/halland/news/14228

  Gilla

 4. Tolv nya projekt ska öka jämställdheten med statligt stöd!
  Statens bidrag till jämställdhetsprojekt har i år särskilt fokus på funktionsnedsättning och hedersrelaterat våld och förtryck.
  Totalt fördelar Jämställdhetsmyndigheten tio miljoner kronor till organisationer som bidrar till att förbättra jämställdheten.

  För mer information: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/tolv-nya-projekt-ska-oka-jamstalldheten-med-statligt-stod

  Gilla

 5. Handbok – Våld i nära relationer!
  För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

  Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

  För att ladda ner handboken: https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/handbok—vald-i-nara-relationer.html

  För att beställa handboken: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/patientinformation/broschyrer-och-rapporter-bestall-eller-ladda-ner/#handbocker

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s