13 reaktioner till “Aktuellt

 1. ”På tal om kvinnor och män 2020”
  Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984.
  Länk till lathunden: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/publikationer/pa-tal-om-kvinnor-och-man.-lathund-om-jamstalldhet-2020/

  Gilla

 2. Statsbidrag till kvinnors organisering!
  Den 31 augusti öppnar utlysningen för statsbidrag för kvinnors organisering som syftar till att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Utlysningen stänger 1 oktober.
  Länk till utlysningen: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/nu-oppnar-utlysningen-for-statsbidrag-till-kvinnors-organisering

  Gilla

 3. Nordisk jämställdhetsfonds nya programutlysning är öppen för ansökningar!
  Den riktade programutlysningen syftar till att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden. NIKK tar emot ansökningar under perioden 17 augusti-16 oktober 2020. Totalt ska fyra miljoner danska kronor fördelas till nordiska samarbetsprojekt som ska arbeta för långsiktig förändring i upp till fyra år. Genom utlysningen vill Nordiska ministerrådet bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv.
  Länk till utlysningen: https://www.anpdm.com/newsletterweb/464451437547455B4276464359/424151417347415C44724240514071

  Gilla

 4. Fördjupningsutbildning – Rätt att veta!
  Den 28 eller 29 oktober bjuder MUCF i samarbete med UMO in till en interaktiv och digital fördjupningsutbildning i Rätt att veta! för dig som jobbar inom skolan med unga människor som är nya i Sverige. Under utbildningen kommer du att få en fördjupad kunskap som kommer hjälpa dig när du ska samtala med unga människor som är nya i Sverige om ämnen som berör sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån youmo.se.

  Digital utbildning: Den 28 oktober, kl. 9-16. Utbildningen sker via Zoom individuellt vid deltagarens dator eller annan internetuppkopplad utrustning.
  För mer information: https://www.mucf.se/fordjupningsutbildning-i-ratt-att-veta
  För anmälan: https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=916

  Lokal-digital utbildning: Den 29 oktober, kl. 9-16. Varje deltagande skola ansvarar för lokal åt sin grupp som deltar gemensamt. Varje skola kan samla mellan 3-45 personer beroende på behov och möjligheter till lämplig lokal.
  För mer information: https://www.mucf.se/fordjupningsutbildning-i-ratt-att-veta-0
  För anmälan: Maila namn på kontaktperson för din skola till youmo@mucf.se. Klicka sedan på länken nedan och anmäl deltagarna från din skola: https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=917

  Gilla

 5. ”Att främja jämställdhet och motverka våld – kartläggning av ekonomisk bistånd utifrån ett jämställdhetsperspektiv”
  (Länsstyrelsen i Västmanland)
  Kartläggningen har genomförts genom intervjuer med chefer inom ekonomiskt bistånd och kvinnofridssamordnare i länets samtliga tio kommuner samt två av länets kvinnojourer. Kartläggningen visar att kommunerna har olika perspektiv på hur ekonomiskt bistånd bör hanteras utifrån jämställdhet.
  Länk till kartläggningen: https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vastmanland/2020-04-24-att-framja-jamstalldhet-och-motverka-vald.-om-kartlaggning-av-ekonomiskt-bistand-utifran-ett-jamstalldhetsperspektiv.html

  Gilla

 6. Prenumerera på nyhetsbrev från http://www.hedersfortryck.se/
  Sidan drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

  Gilla

 7. Kampanj – Svartsjuka är inte romantiskt!
  Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Syftet är också att bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer.
  Länk till kampanjen: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—vastra-gotaland/2020-02-03-svartsjuka-ar-inte-romantiskt.html

  Gilla

 8. Basutbildning – Jämställdhetsintegrering
  Jämställdhetsintegrering är en strategi beslutad av Sveriges riksdag för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Denna basutbildning ger dig grundläggande kunskap om VAD, HUR och VARFÖR när det gäller jämställdhetsintegrering. Utbildningen är ett verktyg för att nå ett jämställt samhälle – ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter.
  Länk till utbildning och handledning: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/basutbildning-jamstalldhetsintegrering.html

  Gilla

 9. Rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga
  Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete. Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi. Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.
  Länk till rapporten: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga (Länsstyrelsen i Skåne län)

  Gilla

 10. Webbinarium – Räknas allt våld?
  Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Studeras, analyseras och operationaliseras våld i nära relation som sker i hus och hem på samma sätt som våld på gator och torg? Det sorgliga svaret: allt för sällan. Förklaringarna är många men grundproblemet kvarstår; mäns våld mot kvinnor och barn tas mer undantagsvis med i lokala lägesbilder. Det behöver förändras!
  Länk till webbinariet: https://www.bra.se/forebygga-brott/webbinarier.html

  Gilla

 11. Berättelser från #metoo-uppropen
  Jämställdetsmyndigheten har tagit fram fem filmer som utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.
  Ta del av filmerna här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo/berattelser-fran-metoo-uppropen

  Gilla

 12. Handbok – Våld i nära relationer!
  För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten. Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.
  För att ladda ner handboken: https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/handbok—vald-i-nara-relationer.html
  För att beställa handboken: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/patientinformation/broschyrer-och-rapporter-bestall-eller-ladda-ner/#handbocker

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s