10 reaktioner till “Aktuellt

 1. Webbseminarium – Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
  Sedan den 1 januari i år gäller barnkonventionen som svensk lag. För att underlätta för rättstillämpare i hur dessa metodmässigt kan gå tillväga för att tolka och tillämpa en internationell konvention som barnkonventionen har regeringen tagit fram en vägledning. Detta webbseminarium ger en introduktion och en översiktlig presentation av vägledningen.

  Tid: webbseminariet kommer att livesändas den 3 april kl 10.00-11.15.
  Webbseminariet spelas in och kommer kunna ses i efterhand på Barnombudsmannens webbplats.

  Målgrupp: seminariet riktar sig i första hand till jurister inom kommuner, regioner och myndigheter men även chefer, barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen.

  Anmälan: du anmäler dig genom att mejla namn och funktion på den som ska delta senast den 30 mars till kunskapslyft@barnombudsmannen.se

  Gilla

 2. Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond!
  Den 1 mars öppnar ansökningar till Nordisk jämställdhetsfond. Närmare två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2020.

  Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdhet. Projekt som på olika sätt syftar till att möta problem med ojämställdhet, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden. I år har fonden en tematisk prioritering, ungas engagemang/aktörskap och ungdomsperspektiv i jämställdhetsfrågor.

  I detta brev finns samlat information om årets utlysning av medel från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond som NIKK administrerar: https://www.anpdm.com/newsletterweb/4647514A70474B5B4379454659/424151417347415C44724240514071

  Gilla

 3. Kampanj – Svartsjuka är inte romantiskt!
  Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos unga och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och vad som kännetecknar en bra relation. Syftet är också att bredda kunskapen hos vuxna när det gäller våld i ungas relationer.

  Länk till kampanjen: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—vastra-gotaland/2020-02-03-svartsjuka-ar-inte-romantiskt.html

  Gilla

 4. Basutbildning Jämställdhetsintegrering
  Jämställdhetsintegrering är en strategi beslutad av Sveriges riksdag för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Denna basutbildning ger dig grundläggande kunskap om VAD, HUR och VARFÖR när det gäller jämställdhetsintegrering. Utbildningen är ett verktyg för att nå ett jämställt samhälle – ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter.

  Länk till utbildning och handledning: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/samhalle/social-hallbarhet/jamstalldhet/basutbildning-jamstalldhetsintegrering.html

  Gilla

 5. Rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga
  Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete.

  Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi. Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Länk till rapporten: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga (Länsstyrelsen i Skåne län)

  Gilla

 6. Webbinarium – Räknas allt våld?
  Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Studeras, analyseras och operationaliseras våld i nära relation som sker i hus och hem på samma sätt som våld på gator och torg? Det sorgliga svaret: allt för sällan. Förklaringarna är många men grundproblemet kvarstår; mäns våld mot kvinnor och barn tas mer undantagsvis med i lokala lägesbilder. Det behöver förändras!

  Arrangörer: Brå och Jämställdhetsmyndigheten

  Länk till webbinariet: https://www.bra.se/forebygga-brott/webbinarier.html

  Gilla

 7. Berättelser från #metoo-uppropen
  Jämställdetsmyndigheten har tagit fram fem filmer som utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.
  Ta del av filmerna här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo/berattelser-fran-metoo-uppropen

  Gilla

 8. Demokrati 100 år – studiecirklar!
  Häng med på en spännande historisk resa med research 100 år tillbaka i tiden.
  Tillsammans forskar vi om kvinnor som verkade för en demokratisk utveckling i Halmstad med införandet av kvinnlig rösträtt!

  Halmstad – tisdagar, start 24/9 kl. 10:00-12:00

  Anmälan & frågor till Mymmel Blomberg tel. 070-656 19 12, e-adress: mymmel@telia.com
  Obs! Ange ”kvinnokurs”, namn, telefon, e-adress
  För mer info: https://www.hembygd.se/halland/news/14228

  Gilla

 9. Handbok – Våld i nära relationer!
  För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

  Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

  För att ladda ner handboken: https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/handbok—vald-i-nara-relationer.html

  För att beställa handboken: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/patientinformation/broschyrer-och-rapporter-bestall-eller-ladda-ner/#handbocker

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s