Bli en del av Ett hållbart Halland

Nu har ni möjligheten att på ett enkelt sätt visa upp ert hållbarhetsarbete och samtidigt lära er mer om hållbarhet. Anslut er organisation eller företag till Ett hållbart Halland!

Er anslutning leder till att ni får tillgång till ett nätverk av andra aktörer i länet som har anslutit sig. Ni kan även få stöd i ert arbete med hållbarhet och tillgång till kunskapsunderlag, arbetsmetoder och utbildningar.

Se vem och hur många som hittills har anslutit sig

Tillsammans skapar vi ett hållbart Halland!

Vad händer efter att jag har klickat på skicka?

När ni har anslutit er kommer ni att välkomnas och listas här på webbplatsen. Ert deltagande kommer också att spridas via andra kanaler, såsom twitter, facebook och instagram. Positiv marknadsföring som ger viktig goodwill!

Det bör vara ledningen i er organisation som ska besluta om anslutningen. Alla är välkomna och viktiga i detta arbete!

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd